• underside12

Regler på skolen

Vi skal alle sammen være her og trives ved det. Derfor: Tag hensyn til skolens og andres ejendele. Alt må bruges til det, det er beregnet til.

Vi skal tage hensyn til de bøger og materialer, som vi får lov at låne og bruge på skolen.
Det er ens eget ansvar, hvis de forsvinder eller beskadiges. Hvis man ødelægger ting på skolen, skal man selv betale.

På skolen gør vi, hvad vi kan, for at undgå at ting forsvinder eller beskadiges. Men sker det, er det ens eget og ikke skolens ansvar.
Man skal ikke friste andre, så lad være med at opbevare penge og værdigenstande i overtøj eller tasker.

Elever må ikke forlade skolens område i skoletiden uden tilladelse fra en lærer.
I skolegården og på fortove færdes vi kun til fods. Cykler og knallerter skal parkeres i kælderen eller ved Kragsbjergvej.

Vi forventer, at alle aktivt medvirker til at styrke fællesskabet og at skabe et godt arbejdsklima med skyldig hensyntagen til kammeraternes forskellighed.

 

Øvrige regler for Odense Friskole

Forsømmelser
Rygning
Cyklen i skoletiden
Badning
Mobiltelefoner
Idræt, påklædning og badning


Forsømmelser

Kun sygdom betragtes som lovlig forsømmelse. I andre tilfælde kan et par enkelte dages fritagelse gives af klasselæreren. Drejer det sig om mere end et par dage, indhentes tilladelse hos skolens ledelse. Når en elev forsømmer mere end tre dage, bedes man sende besked til skolen. Forsømmelser på grund af sygdom meddeles skriftligt til klasselæreren den første dag eleven, igen kommer i skole.

I øvrigt anmoder vi fra skolens side om, at forsømmelser ud over sygdom så vidt muligt undgås.


Rygning

Rygning er ikke tilladt i skoletiden. 

Ser en medarbejder at en af skolens elever ryger i skoletiden vurderer læreren, om han retter henvendelse til eleven. Læreren orienterer ledelsen om, at eleven har røget. Fra kontoret sendes et brev hjem til elevens forældre angående rygningen og vort forbud mod samme. Det forventes at skolen modtager en svarskrivelse fra hjemmet.. Klasselæreren bliver informeret, hvilket også bliver pointeret i skrivelsen til hjemmet.


Cyklen i skoletiden

Cykelture indgår som en naturlig og vigtig del af undervisningens afvikling fra 6. klassetrin.

6. og 7. klasse: Vi cykler samlet ud og hjem fra destinationen, medmindre speciel aftale foreligger. Børnene cykler ifølge med mindst én voksen. Børnene skal bære cykelhjelm (kan lånes på biblioteket), så længe de følges med skolens medarbejdere.

For 8.-10. klasse gælder, at vi ikke altid cykler sammen til destinationen, og eleverne må cykle direkte hjem fra undervisningen. Eleverne skal bære cykelhjelm når der cykles i skoletiden.


Retningslinjer for badning ved kystområder for Odense Friskole

Generelle retningslinjer:

  1. Den eller de medfølgende lærere/ voksne har det fulde ansvar for eleverne under badningen. Det er derfor deres pligt at vurdere, om det er forsvarligt at bade med en klasse.
  2. Læreren orienterer forældrene om mulighed for badning inden turen.
  3. Antallet af ansvarshavende voksne på en badetur må aldrig være under 2. Eventuel deltagelse herudover er en vurderingssag. Som tommelfingerregel bør der dog højst være 10 børn pr. voksen.
  4. Mindst én deltagende voksen skal enten have gennemført livredderkursus eller et kursus i genoplivning.
  5. Den eller de medfølgende lærere/ voksne skal altid medbringe en mobiltelefon.

Baderegler:

  1. Altid mindst en voksen i vandet, den anden står i vandkanten.
  2. Al badning skal ske inden for et afgrænset område.
  3. Eleverne må ikke gå længere ud end dertil, hvor de voksne er.


Mobiltelefoner

0.-6. klasse:
Det er tilladt, men under eget ansvar at medbringe mobiltelefon. Mobiltelefonen skal være slukket i skoletiden og i skolefritidsordningen (fra eleven møder til han/hun går hjem)

7.-10. kl.:
Det er tilladt, men under eget ansvar at medbringe mobiltelefon. Mobiltelefonen må anvendes efter de aftaler der løbende diskuteres og besluttes.


Idræt, påklædning og badning

Idrætstøj skal altid medbringes. Som idrætstøj anvendes shorts og bluse, eventuelt gymnastikdragt, samt indendørs idrætsko.

Til udendørs idræt (ca. april-oktober) anvendes gummisko (hvis vejret er køligt bruges træningsdragt eller andet skiftetøj).

For at undgå forbytning af idrætstøj, overtøj, skiftefodtøj m.v. tilråder vi, at disse ting forsynes med navn eller mærke.

Af hygiejniske grunde gennemføres obligatorisk badning efter hver idrætstime. Til dette medbringes håndklæde og evt. badehætte.

Elever med fodvorter må ikke deltage i svømning og badning efter gymnastik, før de er i behandling. Elever med fodsvamp og fodvorter må gerne deltage under behandling, dog med badesko eller plastikposer ved badning.

Fritagelse for idræt og badning kan kun ske ved skriftlig henvendelse fra forældrene, og skal fritagelsen række ud over 4 uger, skal der foreligge lægeattest.

 

Odense Friskole
Hjallesevej 2
5000 Odense C

Kontor:tlf. 66 12 15 71
SFO:    tlf. 63 11 18 30
E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.