• underside12

10. klasse

Kunne du tænke dig at...

 • være med til at skabe et 10'ende klasse skoleår, hvor du og dine kammerater bliver fagligt og personligt bedre rustet til at fortsætte på en ungdomsuddannelse?
 • være med til at skabe et spændende og lærerigt skoleår for dig og dine kammerater?
 • være med til at skabe et spændende og lærerigt skoleår?
 • være en aktiv medspiller på en skole, hvor du vil møde den Grundtvig-Koldske skoletradition, og hvor du påtager dig et personligt medansvar for at skabe et 10’ skoleår, hvor der er trygt at være, hvor der er ret til at være forskellig, hvor vi er sammen for at lære noget, hvor vi tilbyder brobygning/praktikophold, hvor du i en selvvalgt obligatorisk opgave arbejder med dit uddannelsesvalg,hvor portofolio og logbog sikrer opfølgning af den enkeltes læring og personige udvikling?

Så er Odense Friskole en rigtig god mulighed!


10. klassesholdet

Vi er 3 lærere, der varetager opgaverne, fagligt såvel som socialt. Der er foruden lærer-arbejdet tale om en udvidet vejleder-rolle, hvor dialog og anerkendelse er omdrejningspunktet i de individuelle vejledningssamtaler, som især har fokus på hovedfagene.

Skolens uu-vejleder, Jørgen B. Jensen, arbejder i tæt kontakt med teamet, og alle har samtaler og vejledning efter behov.

Sammen med dig vil vi tilrettelægge undervisningen, så du får personlige og faglige udfordringer. Via personlig målsætning og evaluering bliver dine kompetencer udviklet, så grundlaget for et senere uddannelsesvalg bliver bedre.

Ved at indgå i fællesskabet med klassekammerater udbygger vi dine samarbejdskompetencer, som også er nødvendige i et senere uddannelsesforløb.

Vi lægger vægt på, at:

 •     du høres og har medindflydelse
 •     du får oplysninger og idéer til, hvilken uddannelsesvej du skal vælge
 •     du udvikler andre sider af dig selv, både menneskeligt og fagligt
 •     du kan tage folkeskolens afgangsprøve eller folkeskolens 10. klasseprøve
 •     undervisningen bliver afvekslende, spændende og udfordrende
 •     fællesskabet og de fælles værdier betyder noget hvorfor det prioriteres højt
 •     du styrker din faglige sikkerhed


Vi forventer af dig, at du:

 •     yder en arbejdsindsats
 •     tager ansvar for selv at bidrage med indhold i skoleåret
 •     tager medansvar for at nå dine og fællesskabets mål
 •     tager medansvar for fællesskabet
 •     afser tid udenfor normal skoletid, når vi aftaler ekstraordinære aktiviteter

For at opnå gode studiekompetencer vil en del af det faglige arbejde, tilrettelægges i studiegrupper afhængig af emne og kompetencer. Der er en fælles opstartstur i skoleårets begyndelse og en studierejse til udlandet i efteråret.

Undervisningen afvikles normalt mellem kl. 8.00 - 13.50, dag en gang om ugen til kl. 15.20. Året er et frivilligt år, som vi håber, at du sammen med os vil gøre til noget ganske særligt.

 
Temadage

En dag om ugen er temadag og på de øvrige dage undervises der i de prøveforberedende fag.

På temadagene arbejdes der med samfundsrelevante emner med en personlig vinkel. Disse vil ofte indeholde gæster udefra eller ture ud af huset. Temaer kunne være vedvarende energi, livsstil, unges rettigheder, globalisering, miljø, tro, at være Danmarks-, og verdensborger.


Linjefag

I 4 lektioner ugentligt vælger du et linjefag, som du har året igennem.

I øjeblikket tilbyder vi følgende linjefag:

 • Medielinjen - her arbejdes med billedredigering, filmproduktion og hjemmesider.
 • Krop og Natur - en friluftslinje, der udfordrer jer til aktivt liv i - og med naturen.
 • Design og håndværk - der pt. tilbyder arbejde med design omkring fagene billedkunst og håndarbejde.
 • Kost og sundhed - handler om at spise sundt og holde sin krop sund.
 • Musisk linje - musik og/eller drama, og der afsluttes med en forestilling.


Disse linjer udbydes også på 8. og 9. klassetrin.

 

Odense Friskole
Hjallesevej 2
5000 Odense C

Kontor:tlf. 66 12 15 71
SFO:    tlf. 63 11 18 30
E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.