• underside06

Bestyrelsens arbejde

Skolens bestyrelse mødes mindst 5 gange om året.

Vi beskæftiger os med en lang række sager vedrørende skolens daglige virksomhed. Det kan f.eks. være aktiviteter, økonomi, fagplaner, undervisningstimetal, SFO, bygningsvedligeholdelse, kommende lovforslag, rygepolitik, mobbepolitik, undervisningsmiljø og arbejdspladsmiljø. Bestyrelsen behandler gerne forslag og ideer fra forældre.


Der er stor gennemsigtighed i vores samarbejde med skolens ledelse og øvrige ansatte. Repræsentanter for bestyrelsen deltager i medarbejderrådsmøder
og skolens pædagogiske møder. Ledelsen og repræsentanter for medarbejderne deltager i bestyrelsens møder. Referater fra bestyrelsens møder kan læses på skolens hjemmeside.


Undervisningen og pædagogiske forhold har skolelederen ansvar for over for undervisningsministeriet og bestyrelsen. Ofte inddrages styrelsen også i sådanne emner.

 

Hvad er årsmødet?

Bestyrelsen afholder årsmøde for alle forældre og medarbejdere inden udgangen af april måned. Her aflægger formanden beretning om skolens forhold, samt styrelsens beslutninger og overvejelser. Skolens økonomi fremlægges til orientering og det er på årsmødet nye bestyrelsesmedlemmer vælges.

På årsmødet har skolekredsens medlemmer mulighed for at tage emner op, som de ønsker belyst eller fremkomme med forslag, som de ønsker at bestyrelsen skal behandle. Derfor er det vigtigt at møde op og gøre sin indflydelse gældende samt vælge bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer dine synspunkter.

Odense Friskole
Hjallesevej 2
5000 Odense C

Kontor:tlf. 66 12 15 71
SFO:    tlf. 63 11 18 30
E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.